دل آوا

پردگیان باغ سکوت بار دیگر به روی صحنه می رود

1396/01/16
12:43 AM
دسته بندی رویداد : اخبار موسیقی ایران

کیهان کلهر نوازنده برجسته کمانچه و آهنگساز-در حالی که برنامه های گسترده با هنرمندان و گروه های بین المللی از جمله بروکلین رایدر و اردال ارزنجان در خارج از کشور دارد،بار دیگر در اواخر فروردین ماه و اردیبهشت ماه در ایران "پردگیان باغ سکوت " را در تهران به روی صحنه می برد.

منبع: موسیقی ما

رویداد-خبر-موسیقی-کمانچه-کیهان کلهر-اردال ارزنجان-رایدر-خبر موسیقی-آموزشگاه موسیقی-آموزشگاه موسیقی دل آوا-آموزشگاه موسیقی گیشا-آموزشگاه موسیقی غرب تهران-آموزشگاه-بهترین-تخصصی ترین-گیشا